0px

Pre dosiahnutie úspechu spájame naše sily s Vašimi prianiami a potrebami.

Skupina Horizon zo Zevenaaru a jej niekoľko dcérskych spoločnosti sa špecializuje na umiestnenie a kontrolu výrobných pracovníkov pochádzajúcich zo strednej a východnej Európy u výrobcov a v rámci potravinárskeho priemyslu. Okrem tejto špecializácie využívame naše projekty na pracovníkov, ktorí pochádzajú z Holandska a s ním priamo susediacich štátov.

Ako funguje Horizon

Vypracujeme s Vami kompletné riešenie. Okrem toho vyhovieme potrebám, ktoré sa vzťahujú na najnižšie mzdové náklady. Pragmatickým prístupom a pomocou našich ľudí – ktorí pochádzajú z Vášho odvetvia podnikania – konáme rýchlo a cieľavedome.

Preto

Vlastný vozový park Rýchle a flexibilné doručenie Atraktívna cena Produktivita, efektívnosť a kvalita S certifikátom NEN 4400-1 Dostupné 24 hodín denne Nábor v celej EÚ Náročný dozor Vedomosti v odvetví, 15 rokov skúsenosti Denné sledovanie v oblasti práce